มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ

หน้าหลัก

ดาวน์โหลดคู่มือการสมัครได้ที่นี่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง

ประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง

โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2559

ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2559**ขอให้ผู้ที่มีในรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ตามประกาศ เข้า Log in ที่  http://sea.educationregister.com หรือ
ส่งชื่อ-สกุล และ ลำดับที่ มาที่ e-mail : fsocppt@ku.ac.th เพื่อยื่นยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์อีกครั้ง**ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวประกาศ : 0


เรื่อง วันที่ปรับปรุง